Gezondheid en Veiligheid

Home / Gezondheid en Veiligheid

Voortdurende verbetering van gezondheid en veiligheid is essentieel voor Polypal. De gezondheid en het welzijn van haar werknemers, leveranciers en alle personen in verband met haar activiteiten zijn van uiterst belang in de manier waarop het bedrijf haar zaken leidt.

 

Hieronder vindt u Polypal doelstellingen op het gebied van gezondheid en veiligheid;

 

Ervoor zorgen dat de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, onderaannemers, bezoekers, klanten en het grote publiek in aanmerking worden genomen.

 

Ervoor zorgen dat alle wettelijke voorwaarden worden voldaan.

 

Risico’s identificeren, evalueren en minimaliseren die samenhangen met haar activiteiten.

 

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid ter beschikking van de werknemers en andere personen stellen die een rechtmatig belang hebben.

 

Ervoor zorgen dat wanneer nieuwe productiemiddelen onderzocht worden, de normen van veiligheid en gezondheid in aanmerking worden genomen en dat de werknemers zo spoedig mogelijk worden geraadpleegd.

 

Ervoor zorgen dat de bedrijfsproducten (en producten van derden) vervaardigd, gebruikt, behandeld, opgeslagen, gedistribueerd en toegankelijk kunnen worden zodat de gezondheid en de veiligheid van medewerkers, klanten en het grote publiek niet in gevaar worden gebracht.

 

Eisen van de leveranciers die voor ons werken dat ze aan dit beleid voldoen.

 

De uitvoering van het beleid inzake gezondheid en veiligheid tenminste jaarlijks te herzien en, indien nodig, sommige maatregelen te verbeteren.

RECHTEN VAN DE WERKNEMERS

De samenwerking tussen alle medewerkers is essentieel voor het succes van een onderneming. Werknemers zijn verplicht verantwoordelijk te zijn en ze moeten hun best doen om het ongemak tegenover zichzelf, hun collega’s, klanten en het grote publiek te vermijden. Werknemers moeten bijzonder aandacht besteden aan de volgende punten:

 

  • Veilig en op een verantwoordelijke manier werken.
  • Incidenten en omstandigheden rapporteren die ongewenste arbeidsvoorwaarden kunnen veroorzaken.
  • Rekening houden met de behoeften van het bedrijf wat gezondheid en veiligheid betreft.
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen.