Inspecties Polypal

Home / Inspecties Polypal

Onze service aan u

De basis voor onze veiligheidsinspectie van uw stellingen is de nieuwe DIN EN 15635 norm.

Keuringsplicht voor fabrikanten

Fabrikanten zijn volgens de DIN EN 15635 norm verplicht een jaarlijkse inspectie uit te laten voeren. Conform de bedrijfsveiligheidsvoorschriften is een fabrikant verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn magazijn. De verplichting tot het keuren van magazijnen bestaat al sinds 1988 conform het Nederlandse Arbobesluit en de Duitse BGR 234 (voormalige ZH 1/428).

 

‘… Schade aan de stellingen, waardoor voor de verzekerde gevaar kan ontstaan, …onverwijld en vakkundig … te herstellen.’

 

Er is echter niet precies vastgelegd wanneer er sprake is van schade. Deze ontbrekende uitleg over schadebeoordeling is nu, na jarenlang overleg, op Europees niveau duidelijk vastgelegd in de DIN EN15635 norm.

Voor welke producten geldt de keuringsplicht

  • Palletstellingen
  • Grootvakstellingen
  • Draagarmstellingen
  • Legbordstellingen
  • Drive-In stellingen
  • Doorrolstellingen
  • Tussenvloeren

Rendabiliteit

Door vroegtijdige herkenning van schade aan stellingen kunnen ongevallen met verstrekkende gevolgen worden vermeden en reparatiekosten worden verlaagd. Door analyse van de beschadigingen kunnen passende maatregelen worden getroffen, waarmee dit soort schades in de toekomst worden vermeden.

Ervaringen in Groot-Brittannië en Nederland, waar deze inspecties al jarenlang worden uitgevoerd, tonen aan dat de zekerheid in het magazijn wordt verhoogd en tegelijkertijd de reparatiekosten omlaag worden gebracht.

Eigen veiligheidsinspecteur:  Deze inspecties moeten door deskundigen worden uitgevoerd; dit houdt in dat de veiligheidsinspecteurs de criteria speciaal voor stellingen, opgesteld door de beroepsverenigingen, besluiten, wetten en normontwerpen kennen en eigen zijn met onze specifieke materialen. Daarom raden wij onze eigen veiligheidsinspecteur aan.

Neem contact met info@polypal.be of uw vertegenwoordiger voor een vrijblijvende offerte.

Maximale draagvermogen per stelling

Voor een deugdelijke inspectie is het noodzakelijk dat de veiligheidsinspecteur toegang heeft tot de gegevens betreffende het maximale draagvermogen per stelling.

Inspectie

Voor de inspectie hoeven de werkzaamheden niet te worden stilgelegd. De veiligheidsinspecteur controleert de stellingen aan de hand van de voorschriften van DIN EN 15635 en een gedetailleerd werkprotocol.

Wat houdt een inspectie in:

  • Visuele controle van de stellingen conform DIN EN 15635
  • Opstellen van een inspectieprotocol conform DIN EN 15635
  • Offerte voor eventuele reparaties

Op verzoek:

Vervangen van defecte onderdelen door onze reparatieservice.

 

Na het uitvoeren van de inspectie ontvangt u van ons een inspectiesticker als bewijs dat de inspectie is uitgevoerd en een voorstel voor een volgende afspraak.

 

Verder wordt er een inspectierapport opgesteld, waarin de vastgestelde schades worden vermeld en beschreven.

sticker-inspectie-plaatsgehad-kleur