Ontwerp en offerte diensten

Home / Ontwerp en offerte diensten

Voor verkoop

Polypal biedt verschillende diensten en adviezen aan en blijft beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden. In  ingewikkeldere gevallen (grote projecten) geeft Polypal specifiekere details.

 

In sommige gevallen, voor het offerte, zal de vertegenwoordiger (soms met een technicus van het Studiebureau) ter plaatse gaan kijken om bepaalde maten te nemen in de ruimte die ingericht moet worden. Samen zullen ze over eventuele moeilijkheden praten en, in overleg met de klant, een geschikte oplossing vinden. De opgeloste problemen zullen dan problemen op de werf vermijden. Prijzen en plannen zullen direct behandeld worden door onze ingenieurs van het Studiebureau (met de hulp van de vertegenwoordiger indien nodig). Kleine aanvragen kunnen direct door email behandeld worden.

 

Onze ingenieurs en vertegenwoordigers worden opgeleid voor het gebruik van werktuigen die nodig zijn voor het maken van offertes: elektronische werktuigen of meetapparatuur zoals laser (om de vloerstaat en de beschikbare ruimte te bepalen voor het kiezen van het aangepaste opslagsysteem). In veel gevallen is geen uitgebreid onderzoek nodig alvorens een bestelling te plaatsen.

 

Over het algemeen bestaan de activiteiten voor de bestelling (maar niet verplicht) uit een bezoek op de ‘toekomstige’ werf, een geschikte tekening en de voorbereiding van offertevoorstellen met een eventueel bezoek van een bestaande installatie. In veel gevallen zal Polypal aan vergaderingen deelnemen met klanten en vertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat het project aanvaardbaar is voordat een prijsofferte te geven.

Een site onderzoek is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het geïnstalleerde systeem de opslagruimte maximaliseert en dat het systeem veilig en effectief is. De omvang van het onderzoek zal afhangen van de omvang van het werk dat moet worden gedaan (voor de installatie van mobiele rekken bv. zal een studie van de vloer en van het hele gebouw nodig zijn). Bovendien zal er over de logistiek van de installatie ook besproken worden met de klant, zoals leveringstermijn, verschillende toegangen tot het gebouw, veiligheidsnormen, …

 

Site studies zijn uitgevoerd door ingenieurs en vertegenwoordigers van ons team. Tijdens het bezoek is het noodzakelijk dat het gebouw / de ruimte waar de rekken geïnstalleerd moeten worden compleet is om de exacte afmetingen te kunnen nemen. Na dit bezoek wordt de informatie naar het Studiebureau verstuurd waar een tekening wordt gemaakt en naar de klant doorgestuurd voor definitieve goedkeuring (voor de productie).

 

De studie bevat ook andere informatie die nodig is voor de goede uitvoering van het project, zoals de nodige laad- en losmachines, werkuren,… en ook informatie met betrekking tot risicobeoordeling.

 

Planning van Ruimte

 

We studeren altijd de ruimteinrichting met een open geest. We begrijpen dat deze inrichting essentieel is. De planning van Polypal opslagsystemen kan samengevat worden als volgt: “Onzichtbaar, zonder kosten en met een oneindige draagkracht.”
Er zijn verschillende middelen om een opslagsysteem te plannen. De bezoeken van de ruimte / het gebouw dat ingericht moet worden alsook de besprekingen tussen de klant en de leden van ons team tot de beste oplossing leiden.