Sociale verantwoordelijkheid en beheer

Home / Sociale verantwoordelijkheid en beheer

Polypal ziet de sociale verantwoordelijkheid als een bijdrage tot het bereiken van duurzame ontwikkeling. Dit gaat voornamelijk over hoe het bedrijf werkt en haar economische, sociale en milieu gevolgen – het maximaliseren van winst en het minimaliseren van nadelen.

 

Concreet ziet Polypal de sociale verantwoordelijkheid als de vrijwillige maatregelen die het bedrijf kan nemen, verder dan de naleving van de wettelijke eisen, om de problemen van tegenstrijdige belangen te behandelen en de belangen van de gehele samenleving.

 

Polypal erkent haar sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van haar aandeelhouders, klanten, leveranciers, werknemers en andere belanghebbenden en verplicht zich de onderneming te beheren op een manier die zorgt voor een duurzame en winstgevende groei terwijl haar wettelijke en morele verplichtingen worden vervuld. Wij streven ernaar om onze zakelijke doelstellingen op een verantwoordelijke manier te bereiken door het herkennen van de economische, sociale en ecologische gevolgen van onze activiteiten. Polypal verplicht zich de impact van haar activiteiten te evalueren tegen de internationaal erkende normen: ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001.

Ethische Code

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat onze activiteiten moeten uitgevoerd moeten worden met inachtneming van ethische en professionele normen, met inbegrip van wetgeving en praktijken.

Omgeving

Wij streven naar het minimaliseren van de impact van onze activiteiten op het milieu door middel van preventie van milieuvervuiling, de afvalvermindering, de bevordering van goede milieubeheerpraktijken door het gebruik van milieubeheersystemen die gecontroleerd worden door ISO 14001 .

 

We zijn vastbesloten onze activiteiten en handelingen uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving om een voortdurende verbetering te bereiken op alle gebieden van ons bedrijf.

Gezondheid en veiligheid

We zijn vastbesloten aan de normen van veiligheid en gezondheid te voldoen door het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Wij streven naar voortdurende verbetering van gezondheids- en veiligheidsbeheer door het gebruik van efficiënte systemen.

Vervoer

Polypal aanvaardt dat motorvoertuigen verantwoordelijk zijn voor belangrijke emissies in de atmosfeer en dat we, door afstandenvermindering en door het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers bevorderen, alsmede het milieu over het algemeen.

Klanten

Ons bedrijf en onze inkomstenbronnen zijn afhankelijk van onze klanten. Iedere medewerker moet ervoor zorgen dat elk contact met de klanten professioneel en adequaat is. Wij willen dat onze klanten de beste service en de hoogste productkwaliteit krijgen.

Medewerkers

Wij bieden alle bestaande en mogelijke werknemers gelijke kansen aan door erkenning dat ons succes van de kwaliteit, efficiëntie en bekwaamheden van onze medewerkers afhangt.

 

We zijn vastbesloten al onze werknemers rechtvaardig te behandelen door het verbieden van discriminatie in verband met ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, etnische afkomst of leeftijd.