Veiligheid magazijnen Polypal

Home / Veiligheid magazijnen Polypal

Europese veiligheidsnormen

Sinds enkele jaren heeft Polypal te maken met Europese veiligheidsnormen. Veiligheid van magazijnen is geen vrijblijvende zaak meer. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van zijn werknemers. Ernstige bedrijfsongevallen door gebrek aan veiligheid in magazijnen komt nog teveel voor. Veiligheid in magazijnen is ook een economische factor geworden. De tijd dat alleen naar de aanschafprijs van een magazijninrichting gekeken werd, is voorbij.

Onze veiligheidsdeskundige

Polypal heeft daarom de periodieke controle geïntroduceerd om veiligheid in magazijnen te waarborgen. Onze veiligheidsdeskundige bezoekt volgens contract uw bedrijf en controleert alle stellingen op onderhoud, eventuele (aanrij)schade en gebreken. Hij beoordeelt de schade met betrekking tot slijtage, materiaalgebruik en constructie. Hij berekent nieuwe waarden voor het maximaal draagvermogen per stelling en doet aanbevelingen op het gebied van veiligheidsvoorzieningen. De inspectie van uw magazijn vindt plaats met behulp van de checklist. Een checklist is samengesteld in samenwerking met de klant en de veiligheidsspecialisten van Polypal.

Voor de meeste bedrijven is een jaarlijkse controle op het gebied van veiligheid voldoende.

p4Download de brochure Veiligheid