Sinds enkele jaren zijn er strikte Europese veiligheidsnormen op het gebied van magazijnstellingen. Veiligheid op het werk is geen vrijblijvende zaak meer.

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van zijn mensen. Ernstige bedrijfsongevallen in het magazijn komen nog teveel voor. Veiligheid is ook een economische factor geworden. De tijd dat alleen naar de aanschafprijs van een magazijn inrichting gekeken werd, is voorbij.

Checklist veiligheid magazijninrichting

Hij beoordeelt de schade met kennis van slijtage, materiaalgebruik en constructie, berekent nieuwe waarden voor maximaal draagvermogen per stelling en doet aanbevelingen op het gebied van veiligheidsvoorzieningen. De inspectie van uw magazijn vindt plaats met behulp van de checklist.

Periodieke veiligheidscontrole

Polypal heeft daarom de periodieke controle geïntroduceerd. Onze veiligheidsdeskundige bezoekt volgens contract uw bedrijf en controleert alle stellingen op onderhoud, eventuele (aanrij) schade en gebreken.

Voor de meeste bedrijven is een jaarlijkse controle voldoende.

Downloads